Klachten

Heeft u klachten of bent u ontevreden over de zorg?

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting, u bent niet tevreden en u wilt hier een klacht over indienen.
Het beste is om onvrede direct aan te geven, maar het kan zo zijn dat u zich pas later bewust wordt van wat er (niet) is gebeurt.
De eerste stap bij ontevredenheid is een gesprek aangaan met de zorgverlener. In een open en eerlijk gesprek kunt u samen op zoek naar een oplossing. Het is niet altijd makkelijk om onvrede te uiten bij een zorgverlener, daarom geven we u een aantal tips:

  • U vraagt de betreffende zorgverlener om een afspraak te maken voor een gesprek
  • Het beste is om een gesprek te hebben zo snel mogelijk na het ontstaan van ontevredenheid.
  • Als u dat prettig vindt kunt u bijvoorbeeld uw partner of een familielid vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Een goede voorbereiding op het gesprek helpt! Bereidt u voor zodat u kunt uitleggen:

  • Wat er is gebeurd?
  • Hoe u dat heeft ervaren?
  • Wat zijn de gevolgen voor u?
  • Zijn dit blijvende gevolgen?
  • Wat wilt u bereiken met het gesprek?
  • Wat verwacht u van de zorgverlener

Het daadwerkelijk voeren van dergelijk gesprek kan emoties oproepen, zowel bij u als bij de zorgverlener. Emoties mogen er zijn, maar op het moment dat ze de voortgang van het gesprek belemmeren is een korte onderbreking een optie.

Een tweede gesprek kan  nodig zijn om het gevoel van ontevredenheid los te laten en/of  afspraken te maken. Eventueel kunt u of de zorgverlener een collega  vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Mocht u er ondanks toch niet uitkomen dan kan u contact opnemen met het Klachtenportaalzorg via onderstaande link.

Informatie voor klagers en klachtenprocedure
Klachtenreglement volgens Wkkgz